Fyzika v klidu

Fyzikální ústav v Opavě

Chceš rozumět světu okolo sebe?
Baví tě vesmír?
A nebo tě láká natáčení videí či práce se zvukem?

Pokud je alespoň jedna z odpovědí ano, přijď studovat k nám do Opavy! Zjistíš, že i fyzika může být nejen v klidu, ale vlastně jedna velká zábava. Fyzikální ústav v Opavě je pracovištěm s mezinárodním významem. Pokud se chceš podílet na významných vědeckých objevech, pak jsi u nás správně. Ale nejen věda je na opavské fyzice lákadlem pro studenty. Můžeš zde také studovat multimédia, dokumentaristiku a film na oboru Multimediální techniky anebo se při studiu Aplikované fyziky věnovat fyzikální diagnostice a monitorování životního prostředí. Neposledně se zde můžeš zapojit do výzkumu vesmíru a hledání odpovědí na ty nejzapeklitější otázky, které se moderní astrofyzika snaží vyřešit.

Bakalářské studijní programy jsou koncipovány tak, aby provázaly současné znalosti fyziky a astrofyziky s popularizací vědy a studentům umožnil se akademicky i profesně realizovat ve své oblasti. Každý student si v průběhu bakalářského programu může takříkajíc „přičichnout“ ke všem možnostem – jak k výzkumu, tak k jeho osvětě – a sám se tak rozhodne, na jakou dráhu se ve svém životě nakonec vydá. Díky ochotě a vysoké profesionalitě vyučujících i pracovníků studijního oddělení se bude moci realizovat velice rychle právě tam, kde ho to láká nejvíce. Tříletá bakalářská studia nabízejí tyto konkrétní studijní programy:

Astrofyzika

Studiem fyziky se specializací na astrofyziku získáte ucelené bakalářské vzdělání v obecné i teoretické fyzice a matematice rozšířené o astrofyzikální aplikace. Čeká na vás přátelský kolektiv lidí nadšených pro studium vesmíru a poznávání fundamentálních přírodních zákonitostí. Spíše než pozorovat noční oblohu budete počítat a objevovat základní principy, které řídí chování hvězd, galaxií i celého vesmíru.

Multimediální techniky

V bakalářském studiu multimediálních technik vás čeká poměrně netradiční typ filmové školy pohybující se na pomezí vědy a umění. Spíše než na čisté umění se studium zaměřuje na řemeslo, díky kterému budete schopni natočit své první autorské pořady komunikující vědu. Žánrově se nemusí jednat jen o dokumentární filmy, ale také o rozhlasové podcasty, multimediální díla, anebo dokonce o imerzivní pořady. Navíc dobře porozumíte základním fyzikálním zákonitostem a vědecké metodě poznávání světa. Tento studijní program je realizován ve spolupráci s Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě.

Astronomie a popularizace

Studiem fyziky se specializací na astronomii a popularizaci získáte ucelené bakalářské fyzikální a matematické vzdělání doplněné o astronomii v její teoretické i praktické rovině. Čeká na vás přátelský kolektiv lidí nadšených pro zkoumání vesmíru, pozorování noční oblohy a poznávání fundamentálních přírodních zákonitostí. Budete moci sami pozorovat na naší observatoři WHOO! či využívat sférickou projekci Unisféry, jejíž součástí je také digitální planetárium. Rovněž se naučíte, jak srozumitelně a atraktivně předávat vědecké poznatky široké veřejnosti.

Monitorování životního prostředí

Bakalářské studium aplikované fyziky specializované na monitorování životního prostředí je určeno všem, kteří mají ambice zabývat se ve své budoucí profesi racionálním posuzováním stavu a vývoje životního a pracovního prostředí. Na základě ucelené průpravy ve fyzikálních a informatických disciplínách se seznámíte s metodami měření a monitorování fyzikálních veličin popisujících životní a pracovní prostředí, typicky těch spojených s ovzduším, vodami a půdami a jejich znečištěním. Naučíte se monitoringu environmentálních jevů souvisejících s akustikou, vibracemi a elektromagnetickým polem. Jako absolventi budete schopni samostatné i týmové práce a adaptace na konkrétní problematiku.

Fyzikální diagnostické metody

Bakalářské studium aplikované fyziky specializované na fyzikální diagnostické metody je určeno všem, které baví aplikovat fyzikální metody na řešení rozmanitých praktických problémů a vývojových úkolů. Seznámíte se s moderní analytickou a zobrazovací technikou (včetně medicínské) založenou na RTG záření používanou v oblasti zpracování surovin, metalurgie, medicíny i jiných. Naučíte se zvládat specializované a modelovací softwary, analyzovat, zpracovávat, interpretovat a prezentovat naměřená data, to vše na základě ucelené průpravy ve fyzikálních a informatických disciplínách. Jako absolventi budete schopni samostatné i týmové práce a adaptace na konkrétní problematiku.

previous arrow
next arrow
Slider

Magisterské studijní programy navazují na většinu  bakalářských studijních programů a absolventům umožňují plnohodnotný akademický růst ve svém vybraném odvětví. Opět se nabízí oblasti fyziky, v níž dominuje výzkum vesmíru, částicová fyzika nebo teorie relativity a její dopady na svět okolo nás. Milovníci výzkumu exotických objektů jako černé díry, pulzary nebo skrytá látka si zde přijdou na své. Stejně tak zapálení filmaři mohou dále pokračovat ve svém růstu audiovizuálních schopností a neposledně si své najdou fajnšmekři v oblasti počítačové techniky a zpracování dat.

Relativistická astrofyzika

Magisterské studium teoretické fyziky je věnováno zejména hlubším aspektům relativistické a kvantové fyziky a aplikaci numerických výpočetních metod ve fyzice. Specializace na relativistickou astrofyziku vám umožní zaměřit se na zkoumání procesů v poli neutronových hvězd, černých i červích děr a na kosmologii. Čeká vás mezinárodní kolektiv lidí nadšených pro studium vesmíru a poznávání fundamentálních zákonů přírody, který vás ochotně zapojí do vlastního výzkumu na mezinárodní úrovni.

Částicová fyzika

Magisterské studium teoretické fyziky je věnováno zejména hlubším aspektům relativistické a kvantové fyziky a aplikaci numerických výpočetních metod ve fyzice. Specializace na částicovou fyziku vám umožní hlouběji proniknout to tajů mikrosvěta. Budete se moci zapojit do mezinárodního výzkumu, a to jak na poli čistě teoretickém, např. při studiu vlastností hypotetických částic jako jsou magnetické monopóly, nebo na poli fenomenologie, kde při efektivním rozšiřování současného modelu mikrosvěta budete konfrontovat své předpovědi s daty z urychlovače LHC apod.

Počítačová fyzika

Magisterské studium teoretické fyziky je věnováno zejména hlubším aspektům relativistické a kvantové fyziky a aplikaci numerických výpočetních metod ve fyzice. Specializace na počítačovou fyziku vám nabízí skvělou možnost zapojit se do mezinárodního výzkumu v oblasti náročných numerických výpočtů či zpracování velkého objemu dat, a to nejen ryze fyzikálního charakteru.

Multimediální techniky

V magisterském studiu multimediálních technik na vás čeká neobvyklá pokročilá filmová škola. Nabízené předměty jsou jak z oblasti vědy, tak z umění. Ale jsou zaměřeny natolik prakticky, že už během studia budete schopni vytvářet svá autorská díla. Kromě dokumentárního filmového žánru je možné tvořit pro imerzivní média, tedy virtuální realitu nebo sférickou projekci (Unisféra). Tematicky je těžiště v komunikaci vědy. Navíc si rozšíříte své poznání základních fyzikálních zákonitostí a hlouběji porozumíte vědecké metodě poznávání světa.

Observační astrofyzika vysokých energií

V magisterském studiu observační astrofyziky vysokých energií, které je u nás realizováno ve spolupráci se zahraničními špičkovými vědeckými pracovišti INAF – Osservatorio Astronomico di Roma a ISSI – International Space Scinece Institute v Bernu, získáte unikátní možnost spolupráce se světově uznávanými kolegy v oboru. Část studia je realizována přímo na zahraničních institucích.

previous arrow
next arrow
Slider

Studenti teoretické fyziky navíc mohou pokračovat i v doktorském studiu. Díky mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami po celém světě mohou doktorandi využít výměnných studijních doktorských programů zaměřených na vlastní výzkum.

Teoretická fyzika a astrofyzika

V doktorském studiu teoretické fyziky a astrofyziky získáte možnost posouvat hranice lidského poznání. Zapojte se do mezinárodního výzkumu společně s kolegy z celého světa na renomovaném pracovišti věnujícímu se základnímu výzkumu zejména v relativistické astrofyzice, částicové fyzice a kosmologii.

Teoretická fyzika a astrofyzika

Zapojte se do mezinárodního výzkumu společně s kolegy z celého světa na renomovaném pracovišti. Získáte zde možnost studia astrofyziky a teoretické fyziky s možností spolupráce se špičkami v oboru. Pojďte studovat doktorát v Opavě.

Slider

Studenti všech studijních programů mají rozsáhlé možnosti zahraničních studijních pobytů v rámci programu ERASMUS+ i dalších výměnných aktivit a mají možnost výzkumné spolupráce s předními světovými odborníky. Nové obory Fyzikálního ústavu v Opavě tak nabízejí opravdu všem naprosto nevídané možnosti!

Zaujala vás tedy pestrá nabídka studijních předmětů na Fyzikální ústavu v Opavě? Tak na co čekáte? Už stačí jen podat přihlášku a vydat se vstříc své zářné budoucnosti, která nikdy nebyla tak blízko na dosah…