Pro střední školy

Nabízíme Vám možnost se k nám podívat a navíc se k tomu i něco zajímavého dozvědět. Můžete si se studenty prohlédnout naše pracoviště, zhlédnout pořad v unikátní sférické projekci Unisféře a následně vyslechnout poutavou přednášku od jednoho z našich pedagogů.

Seznam nabízených projekcí naleznete na stránkách Unisféry, kde je i možnost její rezervace. Po shlédnutí filmu si můžete vybrat jednu z následujících přednášek:

 • Povídání o mikrosvětě (RNDr. Josef Juráň, Ph.D.)
  Jakým způsobem se dá mikrosvět zkoumat? Jak to tam vlastně funguje? Jak pracuje největší urychlovač částic na světě – Large Hadron Collider? Na tyto a další vaše otázky se budeme snažit odpovědět v této přednášce jejímž cílem je objasnit základní principy studia „neviditelného“ a „podivného“ mikrosvěta částic.
 • Hledání černých děr v Galaxii (doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.)
  V přednášce „Hledání černých děr v Galaxii“ se zabýváme metodou detekce stelárních černých děr v Galaxii. Tato metoda je postavená na zesílení světelné křivky zdroje při průchodu kompaktního objektu mezi zdrojem a pozorovatelem v blízkosti optické osy, kerá je spojuje. Mluvíme o tzv. mikrolensingu. V přednášce jsou zavedeny základní pojmy spojené s tímto jevem: zobrazovací rovnice, deflekční úhel, magnifikační faktor. Tyto teoretické základy jsou následně využity při konstrukci numerického kódu simulujícího vznik mikrolensingu a dělení obrazu zdroje. Kód je napsán v jazyce Python a je diskutována možnost paralelizace kódu pro CUDA jádra pomocí modulu „numba“ pro Python.
 • Dnešní pohled na vesmír (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Základní přednáška, která shrnuje nejnovější poznatky o vesmíru, které se v mnohém liší od informací uváděných ve školních učebnicích a zaprášených encyklopediích v našich rodinných knihovnách…
 • Honba za dvojčetem Země (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Známe už tisíce exoplanet, ale na které z nich se to může hemžit podobně jako na Zemi? Hledání planet u jiných hvězd je velmi mladý obor pozorovací astronomie, který se stále dynamicky vyvíjí. Metody hledání exoplanet se neustále zdokonalují a nově objevená tělesa i celé exoplanetární soustavy nás nepřestávají fascinovat svou různorodostí.
 • Gravitační mikrolensing: hledání temné hmoty (doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.)
  Princip zesilování záření hvězd gravitační čočkou, konstrukce světelná křivky zdroje (hvězdy). Využití gravitační čočky k detekci astrofyzikální temné hmoty, kterou modelujeme jako kompaktní hmotný objekt (MACHO).
 • Jak vykouzlit hvězdné nebe (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Přednáška o vzniku, vývoji a fungování planetária jako nejnázornější astronomické pomůcky, která se ve své digitální podobě, tedy sférické projekci, stala dokonalým imerzivním médiem (nejen) pro popularizaci přírodních věd.
 • Stín černé díry: jak vzniká a k čemu je vůbec dobrý (doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.)
  Černá díra jako astrofyzikální objekt, její vznik a vlastnosti. Fotony uvězněné na kruhových drahách a vznik stínu černé díry. Určení rotačního parametru Kerrovy (rotující) černé díry z tvaru jejího stínu.
 • Optické jevy v atmosféře (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Optické jevy v atmosféře mají velmi různorodou fyzikální podstatu. Mnohé z nich jsou pro pozorovatele velmi atraktivní nejen k přímému pozorování, ale také jako náměty k fotografování nebo natáčení. Společně se projdeme „zahradou“ optických jevů, ve které nebudou chybět takové exempláře, jako jsou polární záře, zelený záblesk, svítící oblaka, červení skřítci nebo celé stádo halových jevů.
 • Černé díry a neutronové hvězdy (Mgr. Debora Lančová)
 • Jak vyfotit černou díru (Mgr. Debora Lančová)
 • Freaky accelerators (v anglickém jazyce) (RNDr. Arman Tursunov, Ph.D.)
 • Kvazary a mikrokvazary jako nejzářivější objekty ve vesmíru (Mgr. Kateřina Klimovičová, Ph.D.)
 • Signál z černých děr: od simulací k pozorování (Mgr. Kateřina Klimovičová, Ph.D.)

Pokud máte zájem nás navštívit neváhejte nás kontaktovat.