Pro střední školy

Nabízíme Vám možnost se k nám podívat a navíc se k tomu i něco zajímavého dozvědět. Můžete si se studenty prohlédnout naše pracoviště, shlédnout pořad v unikátní sférické projekci Unisféře a následně vyslechnout poutavou přednášku od jednoho z našich pedagogů.

Seznam nabízených projekcí naleznete na stránkách Unisféry, kde je i možnost její rezervace. Po shlédnutí filmu si můžete vybrat jednu z následujících přednášek:

 • Povídání o mikrosvětě (RNDr. Josef Juráň, Ph.D.)
  Jakým způsobem se dá mikrosvět zkoumat? Jak to tam vlastně funguje? Jak pracuje největší urychlovač částic na světě – Large Hadron Collider? Na tyto a další vaše otázky se budeme snažit odpovědět v této přednášce jejímž cílem je objasnit základní principy studia „neviditelného“ a „podivného“ mikrosvěta částic.
 • Hledání černých děr v Galaxii (doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.)
  V přednášce „Hledání černých děr v Galaxii“ se zabýváme metodou detekce stelárních černých děr v Galaxii. Tato metoda je postavená na zesílení světelné křivky zdroje při průchodu kompaktního objektu mezi zdrojem a pozorovatelem v blízkosti optické osy, kerá je spojuje. Mluvíme o tzv. mikrolensingu. V přednášce jsou zavedeny základní pojmy spojené s tímto jevem: zobrazovací rovnice, deflekční úhel, magnifikační faktor. Tyto teoretické základy jsou následně využity při konstrukci numerického kódu simulujícího vznik mikrolensingu a dělení obrazu zdroje. Kód je napsán v jazyce Python a je diskutována možnost paralelizace kódu pro CUDA jádra pomocí modulu „numba“ pro Python.
 • Dnešní pohled na vesmír (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Základní přednáška, která shrnuje nejnovější poznatky o vesmíru, které se v mnohém liší od informací uváděných ve školních učebnicích a zaprášených encyklopediích v našich rodinných knihovnách…
 • Honba za dvojčetem Země (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Známe už tisíce exoplanet, ale na které z nich se to může hemžit podobně jako na Zemi? Hledání planet u jiných hvězd je velmi mladý obor pozorovací astronomie, který se stále dynamicky vyvíjí. Metody hledání exoplanet se neustále zdokonalují a nově objevená tělesa i celé exoplanetární soustavy nás nepřestávají fascinovat svou různorodostí.
 • Gravitační mikrolensing: hledání temné hmoty (doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.)
  Princip zesilování záření hvězd gravitační čočkou, konstrukce světelná křivky zdroje (hvězdy). Využití gravitační čočky k detekci astrofyzikální temné hmoty, kterou modelujeme jako kompaktní hmotný objekt (MACHO).
 • Jak vykouzlit hvězdné nebe (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Přednáška o vzniku, vývoji a fungování planetária jako nejnázornější astronomické pomůcky, která se ve své digitální podobě, tedy sférické projekci, stala dokonalým imerzivním médiem (nejen) pro popularizaci přírodních věd.
 • Stín černé díry: jak vzniká a k čemu je vůbec dobrý (doc. RNDr. Jan Schee, Ph.D.)
  Černá díra jako astrofyzikální objekt, její vznik a vlastnosti. Fotony uvězněné na kruhových drahách a vznik stínu černé díry. Určení rotačního parametru Kerrovy (rotující) černé díry z tvaru jejího stínu.
 • Optické jevy v atmosféře (RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.)
  Optické jevy v atmosféře mají velmi různorodou fyzikální podstatu. Mnohé z nich jsou pro pozorovatele velmi atraktivní nejen k přímému pozorování, ale také jako náměty k fotografování nebo natáčení. Společně se projdeme „zahradou“ optických jevů, ve které nebudou chybět takové exempláře, jako jsou polární záře, zelený záblesk, svítící oblaka, červení skřítci nebo celé stádo halových jevů.

Pokud máte zájem nás navštívit neváhejte nás kontaktovat.